Om foreningen

Foreningen:
Foreningen er medlemsstyrt med årsmøte som høyeste organ. Årsmøtet velger et styre som står for den daglige driften på frivillig basis.  Foreningen har for tiden 64 medlemmer og disponerer 48 båtplasser totalt.

Foreningens organisasjonsnummer er: 919 185 120

Styret består i 2017 av:

Navn Rolle Telefon Mailadresse
Egil Holland Formann 91703938 eholland@online.no
Ole Oskar Torgunrud Nestformann 91378365 oskatorg@online.no
Asle Skogstad Kasserer 95101155 asle.skogstad@gmail.com
Anne-Karin Bilstad Rud Sekretær 97465609 annekarin_elvsveen@hotmail.com
Steinar Nystrand Styremedlem 41449338 snystran@bbnett.no
Odd Hermann Roel Børke Styremedlem 90588654 ohb55@online.no
Maren Elvsveen Varamedlem 90079384 marenelvsveen@hotmail.com

Kommentarer er stengt.